سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 19:04
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)

 نحوه عملکرد سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز یا(EBD = Electronic Brake Force Distribution) :

سیستم ترمز EBD به خودرو ها کمک می کند تا هر چرخ به مقدار نیاز نیروی ترمز دریافت کند و این عمل باعث بهبود عملکرد و تعادل خودرو در هنگام ترمز گیری می شود. بدین صورت خودرو در شرایط جاده ای لغزنده ، خاکی ، پیچ و دست انداز ترمز گیری مناسب تری نسبت به خودرو های فاقد این سیستم دارد.

سیستم ترمز معمولی نیروی ترمز را به صورت یکنواخت بین چرخ ها پخش می کند. نیروی اصطکاک ما بین چرخ و زمین وابسته به نیروی وارده از چرخ به زمین می باشد، حال چنانچه تعادل وزنی خودرو از حالت نرمال (تک سرنشین و بدون بار) تغییر کند مانند زمانی که خودرو سرنشین های بیشتری دارد ، باری حمل می کند و یا سر پیچ قرار دارد اصطکاک چرخ ها تغییر کرده که در این صورت عمل ترمز گیری به خوبی انجام نشده و احتمال بر هم خوردن تعادل خودرو نیز وجود دارد.

اما سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز متناسب با میزان فشار وارده بر هر چرخ میزان نیروی ترمز آن چرخ را تغییر می دهد با این کار علاوه بر عملکرد بهتر ترمز در خودرو باعث بهبود تعادل خودرو در پیچ ها نیز می شود.

قابل ذکر است که سیستم EBD مکمل سیستم ABS می باشد و به تنهایی در خودرو ها یافت نمی شود.

همانطور که در تصاویر پایین می بینید در شرایط مختلف نیروی وارد بر چرخ ها تغییر می کند که سیستم EBD متناسب با تغیر وزن نیروی ترمز را تغییر می دهد.


تصویر شماره 1


تصویر شماره 2

در تصویر شماره 1 می بینید که خودرو ای که در حال پیچیدن است، به یک طرف آن بیشتر از طرف دیگر نیروی وزن وارد می شود و در سیستم معمولی تمام چرخ ها نیروی یکسانی دریافت می کنند در صورتی که در سیستم EBD همان طور که در تصویر شماره 2 مشا هده می کنید نیروی ترمز را برای هر چرخ متناسب با نیروی وارده تنظیم می کند. خودرو های بدون سیستم EBD در پیچیدن به تمام چرخ ها نیروی یکسانی وارد می کنند که این عمل باعث می شود خودرو به دور ABS شود که چرخ هایی که نیروی کمتری به آنها وارد می شود قفل کنند و در صورت نداشتن سیستم همان طور که در تصویر شماره 3 می بینید هر چرخ به اندازه مورد نیاز EBD خود می چرخد ، در صورتی که در سیستم نیروی ترمز دریافت می کند و این عمل باعث جلوگیری ا ز قفل شدن چرخ ها شده و ترمز گیری بهتری به خودرو می بخشد.


تصویر شماره 3


در حالت عادی برای یک خودرو تک سر نشین حدودا 60 درصد وزن بر روی چرخ های جلو و 40 درصد وزن بر روی چرخ های عقب قرار دارد و به همین دلیل ترمز های جلو قوی تر از ترمز های عقب ساخته می شوند که در خودرو های داخلی اکثرا ترمز جلو دیسکی و ترمز های عقب کاسه ای می باشند. در سیستم ترمز معمولی همیشه به دلیل تقسیم وزن نا متقارن ، نیروی ترمز بیشتری به چرخ های جلو وارد می شود. اما این نسبت وزن وقتی که خودرو سر نشین بیشتری دارد و یا در حال حمل بار می باشد تغیر می کند و از آن جایی که سیستم ترمز معمولی نیروی ترمز را تغییر نمی دهد مسافت ترمز گیری افزایش می یابد ، اما همان طور که در تصویر شماره 4 می بینید سیستم EBD با افزایش نیروی ترمز چرخ های عقب باعث کوتاه تر شدن مسافت ترمز می شود.


تصویر شماره 4


تصویر شماره 5


همان طور که در تصویر  4 و 5 می بینید حالت اول ماشین بالا فقط با راننده می باشد ، در حالت دوم ماشین وسط ، با سرنشین می باشد و این سیستم نیروی ترمز چرخ های جلو را کاهش و عقب را افزایش داده (فلش قرمز ) سیستم EBD که همان نشانگر نیروی ترمز است. در حالت سوم ماشین پایین ، خودرو بدون سیستم ترمز EBD است.همانطور که در شکل مشخص است نیروی ترمز چرخ تغیر نکرده و مسافت طولانی تری نسبت به حالتی که خودرو دارای  این سیستم می باشد ، ایستاده است.
نکته : در حالت کلی خودرو حتی با سیستم EBD زمانی که با سرنشین و یا بار اضافی می باشد با مسافت طولانی تری نسبت به خودوری بدون سرنشین یا بار اضافی متوقف می شود.

بازخوردها