لرزش فرمان در هنگام ترمز گیری - تاب داشت دیسک ترمز

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 12:47
لرزش فرمان در هنگام ترمز گیری - تاب داشت دیسک ترمز
بررسی تصویری دیسک ترمز تابدار

 تاب برداشتن دیسک چرخ :

علت: سرد و گرم شدن سریع دیسک بعد از ترمزهای مکرر.

تاثیر: لرزش فرمان و پدال ترمز به هنگام ترمزگیری و سوت کشیدن لنت ترمز.

راه حل: تعویض دیسک چرخ و لنت به صورت همزمان.

بازخوردها