لرزش فرمان و لکه های آبی بر روی دیسک ترمز

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 12:42
لرزش فرمان و لکه های آبی بر روی دیسک ترمز

وجود تغییر رنگ به صورت نقطه ای و متناوب بر روی سطح دیسک (به رنگ آبی) :

علت: استفاده از لنت ترمز نامرغوب و یا ناهمگونی در سطح دیسک چرخ ، ترک و شکستگی در محل اتصال دیسک و توپی (بالانس نبودن دیسک).

تاثیر: ترمزگیری ضعیف همراه با لرزش و طی مسافت بیشتر برای ترمزگیری.

راه حل: بازدید فنی دیسک و توپی چرخ و بالانس توسط متخصص و یا تعویض دیسک و توپی آسیب دیده.

بازخوردها