دیسک خط دار

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 12:39
دیسک خط دار

تفاوت دیسک سالم و دیسک معیوب :

خط دار شدن دیسک :

علت : استفاده از لنت ترمز نامرغوب و عدم کارکرد صحیح کالیپر.

تاثیر : سوت کشیدن لنت ترمز و ضعف در ترمزگیری.

راه حل : تعویض دیسک چرخ و لنت به صورت همزمان.

نظرات