دیسک خط دار

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 12:39
دیسک خط دار

تفاوت دیسک سالم و دیسک معیوب:

خط دار شدن دیسک :

علت: استفاده از لنت ترمز نامرغوب و عدم کارکرد صحیح کالیپر.

تاثیر: سوت کشیدن لنت ترمز و ضعف در ترمزگیری.

راه حل: تعویض دیسک چرخ و لنت به صورت همزمان.

بازخوردها