چه عواملی باعث خرابی شلنگ ترمز می شود؟

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 18:45
چه عواملی باعث خرابی شلنگ ترمز می شود؟

آسیب دیدگی شیلنگ لنت ترمز :

شکل ظاهری: نفوذ هوا داخل شیلنگ ترمز (شکستگی لوله های انتقال روغن ترمز و یا پارگی شیلنگ های مدار ترمز).

علت ایجاد: پارگی یا صدمه دیدن مدار انتقال شیلنگ و لوله های ترمز.

تاثیر: خالی شدن پدال ترمز زیر پا / از کار افتادن سیستم ترمز.

راه حل: تعویض شیلنگ و یا تعمیر لوله های انتقال روغن / بررسی شیلنگهای ترمز و نواحی اطراف چرخ ها ، از نظر نشتی روغن / در صورت لزوم هواگیری ترمز و بررسی لنت ترمز انجام گیرد.

بازخوردها