آسیب دیدن شیم لنت

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 13:13
آسیب دیدن شیم لنت

آسیب شیم لنت :

شکل ظاهری: خم شدن یا از بین رفتن شیم لنت.

علت ایجاد:نصب ناصحیح لنت ترمز که به صفحه شیم آسیب می رساند / ضربه شدید به لنت ترمز.

تاثیر: ایجاد صدای ناهنجار و انتقال دادن لرزش به اتاق خودرو.

راه حل: تعویض و یا نصب شیم در پشت لنت ترمزهای فاقد شیم.

بازخوردها