عوامل زنگ زدن لنت ترمز چیست؟

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 13:05
عوامل زنگ زدن لنت ترمز چیست؟

زنگ زدگی سطح لنت :

شکل ظاهری : زنگ زدگی بین لنت ترمز و دیسک چرخ.

علت ایجاد : عدم استفاده ی طولانی مدت از خودرو / رسیدن رطوبت به لنت های غیرسرامیکی.

تاثیر : ایجاد صدا / نرم شدن پدال ترمز / جدا شدن تدریجی مواد سایشی لنت ترمز.

راه حل : تعویض لنت ترمز / تمیز کردن کالیپر لنت ترمز.

نظرات