چه عواملی باعث سایش ناهموار لنت ترمز می شود؟

محمدرضا رحیمی سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 12:57
چه عواملی باعث سایش ناهموار لنت ترمز می شود؟

سایش ناهموار سطح لنت :

شکل ظاهری : ایجاد خط‌های متناوب روی سطح لنت.

علت ایجاد: تماس ناقص بین لنت ترمز و دیسک / صیقلی نبودن دیسک چرخ.

تاثیر : صدای ناهنجار و لرزش شدید از کارایی سیستم ترمز کاسته می شود.

راه حل : تعویض لنت ترمز و دیسک چرخ.

نظرات